Zvanični rezultati popisa – 10 % manje Vrnjčana nego 2011.

Zvanični rezultati popisa stanovništva obavljenog 2022.godine govore da u Vrnjačkoj Banji živi 10 % stanovništva manje nego pre 10 godina.

Od 27322 stanovnika te 2011., Vrnjačka Banja danas ima 25065 žitelja. Po nacionalnoj pripadnosti 23218 je Srba, pet Albanaca, tri Bošnjaka , 22 Bugara, tri Vlaha, 13 Mađara, 21 Makedonac, šest Nemaca, jedan musliman i 25 Jugoslovena.

TOP