Rezultati lokalnih izbora 2024

Rezultati lokalnih izbora 2024

 

Na lokalne izbore u Vrnjačkoj Banji 02. juna  je  izašlo 13.379 birača. Lista “Aleksandar Vučić – Vrnjačka Banja sutra”  osvojila je 9,680  glasova odnosno 19 odborničkih mandata u lokalnom parlamentu. Za listu “I ja sam Vrnjačka Banja – biram borbu- Radosav Pejović”  izjasnio  se 2291 vrnjčanin  čime su obezbedili  4 odbornička mandata. Lista “DS Ujedinjena opozicija Vrnjačke Banje – dr Ljubiša Karamarković” osvojila je dva odbornička mandata u lokalnom parlamentu jer joj je poverenje poklonilo 1064 birača. Na lokalne izbore u Vrnjačkoj Banji izašlo je 13,379 birača odnosno 57,22 %. Izborna komisija u roku od sedam dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima lokalnih izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za odbornike po njihovom redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa izborne liste i izdaje uverenja o izboru za odbornika. Mandat odbornika počinje da teče onog dana kada je potvrđen. O potvrđivanju mandata odbornika odlučuje skupština na konstitutivnoj sednici. Konstitutivnu sednicu skupštine saziva predsednik skupštine iz prethodnog saziva u roku od deset dana od dana objavljivanja rešenja o dodeli mandata na veb-prezentaciji, tako da se ta sednica održi najkasnije 30 dana od dana objavljivanja rešenja o dodeli mandata na veb-prezentaciji. Konstitutivnoj sednici skupštine predsedava najstariji kandidat za odbornika kojem je dodeljen mandat. O potvrđivanju mandata odbornika, na osnovu izveštaja verifikacionog odbora, skupština odlučuje javnim glasanjem. U glasanju mogu učestvovati kandidati za odbornike kojima je dodeljen mandat i koji imaju uverenje izborne komisije da su izabrani. Skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika, čime i formalno prestaje mandat starom sazivu.

TOP