Nemedicinska hiperbarična komora “O2”

Nemedicinska hiperbatična komora “O2”

 

Hiperbarična medicina se zasniva na jednom leku: čistom kiseoniku koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog, u specijalnim uređajima – hiperbaričnim komorama.
Kiseonik je neophodan za odvijanje svih životnih procesa. Bez hrane čovek može da preživi 30 do 40 dana, bez vode 3 do 4 dana, a bez kiseonika samo 3 do 4 minuta! Od nedavno u Vrnjčkoj Banji u Kruševačkoj 1 u zgradi robne kuće otvorena je nemedicinska hiperbarčna komora “O2”.

TOP