Monitoring centar MUP u Vrnjačkoj Banji

Turističko mesto prve kategorije kakva je Vrnjačka Banja mora da vodi računa o nivou bezbednosti meštana i gostiju.

Zbog toga u PS Vrnjačka Banja instaliran je najmoderniji monitoring centar koji će 24 sata dnevno pratiti nivo saobraćaja i opšte bezbednosti u Vrnjačkoj Banji.

TOP