Konferencija “Trendovi razvoja” u Vrnjačkoj Banji

U organizaciji Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, u Vrnjačkoj Banji u hotelu “Fontana” održana je trodnevna međunarodna konferencija “Trendovi razvoja”

TOP