Bez telefona za vreme časova u Gimnaziji Vrnjačka Banja

Bez telefona za vreme časova u Gimnaziji Vrnjačka Banja

 

Na osnovu dopisa, koje je  Ministarstvo prosvete, u cilju prevencije zloupotrebe elekotronskih  uređaja, poslalo svim školamau Srbiji,  svaka škola treba internim aktom da propiše  način upotrebe mobilnih telefona.  Gimnazija Vrnjačka Banja, usvojila  je pravilnik, prema kome će učenici biti bez svojih mobilnih telefona u toku nastave.

TOP